Gruppeinndeling:

 • Hver treningsgruppe består av maksimalt 20 personer, dette inkluderer ikke trener.
 • For barn opp til 10 år er det ofte vanskelig for barna selv å passe på nødvendig avstand under fotballaktivitet, derfor har vi minst to trenere eller en foreldrekontakt tilstede for å bistå.
 • Dersom gruppen er over 20 barn vil dere får tilsendt gruppeinndeling fra ansvarlig for årsenheten før første trening.

Før dere drar på trening:

Dette er foreldre/foresatte sitt ansvar å hjelpe spillerne til å følge opp!
Snakk med barna deres!

 • Syke personer skal holde seg hjemme. Du kan trene selv om noen i hjemmet ditt har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke hvis de har sannsynlig eller bekreftet covid-19. Dette kan være vanskelig å vite, så vi ber dere være forsiktige med å komme på trening hvis dere tror det symptomene til familiemedlemmet kan skyldes korona.
  I disse tilfellene kan det være lurt å ha en åpen kommunikasjon med klubben.
  Klubben kan ikke kreve å få vite om smitte, men for å ivareta alle og ha gode rutiner for smittevern, er det ønskelig.
 • Gå på do hjemme før du drar på trening. Garderober vil være stengt. Klubbens trenere har nøkkel til et toalett, men vi ønsker å begrense bruken til det aller nødvendigste.
 • Skift til treningsutstyr hjemme. Husk å ta med skift slik at du kan ta på tørt tøy etter trening. Det vil kunne forhindre at du blir forkjølet.
 • Vi oppfordrer alle som kan til å gå eller sykle til trening. Samkjøring bør unngås.
 • Før du drar hjemmefra, vask hendene godt med såpe og vann.
 • Ta med drikkeflaske merket med navn og ferdig fylt opp med vann hjemmefra.
 • Spillere som kjøres til trening skal slippes av på parkeringsplassen ved Leland Arena.

Foreldre oppfordres til å ikke være tilstede på trening for å redusere krav til registrering og smittevern. Foreldre som av ulike årsaker må være tilstede under trening skal benytte digital registrering og oppholde seg i Publikumssone under treningen – se leirfjordil.no og oppslag på Leland Arena for registrering.

Under trening:

 • Møt opp KUN 5 minutter før trening. Sørger for nok avstand mens dere venter.
 • Hender skal vaskes med Antiback før du går inn på banen.
 • Trenerne ankommer trening i god tid før oppstart og organiserer utstyr slik at det er klart til treningsstart. Trenerne sørger for å unngå trengsel i utstyrsboden. 
 • Trenerne har fått tips til treningsøvelser som ivaretar énmetersregelen fra klubben og fra Norges Fotballforbund.
 • Trenerne vil kontrollere at retningslinjene overholdes. Disse har myndighet til å bortvise personer som ikke følger smittevernreglene fra anlegget.
https://junkeren.no/webimages/dynamic/1300x300/4569_15967078510_0.jpg

Etter trening

 • Vask hendene med Antiback.
 • Forlat treningsanlegget i den retningen du ankom, umiddelbart etter at treningen er avsluttet.
 • Husk utstyret ditt.

Spørsmål

Hvis dere har spørsmål eller kjenner dere utrygge – snakk med treneren på laget deres.