Innkalling til årsmøte i Leirfjord Idrettslag 2022 

Styret innkaller herved til årsmøte i Leirfjord Idrettslag.  

Årsmøtet avholdes 29.03.2022 klokken 19.00 på Leland Idrettshus
 
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 18.03.2022 til post@leirfjordil.no 

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Kan sendes ut på epost ved henvendelse til post@leirfjordil.no 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Leirfjord Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Leirfjord Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Leirfjord Idrettslag kontaktes på telefon 48016774 eller på epost post@leirfjordil.no

 
Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styret