Leirfjord Idrettslag har tatt i bruk Min Idrett for håndtering av inn- og utmelding.
Dette er et system levert av Norges Idrettsforbund.
Medlemmet eller dets foresatte har ansvar for innmelding og utmelding.
Det er ikke gyldig utmelding å gi beskjed til trener eller lagleder.

For innmelding logger du deg på medlemskap.nif.no

For hjelp kan man ta kontakt med Norges Idrettsforbund sin support. Dette finner du på https://www.idrettsforbundet.no/nif-it/
Eller du kan gå til https://itinfo.nif.no/Min_idrett og klikke på Brukerveiledninger.

For utmelding gjelder samme adresse som innmelding.