Renovering av Leland Idrettshus

by Morten Naustvoll

Idrettshuset på Leland har vært Leirfjord IL sitt klubbhus og Leland sitt grendehus i alle år. Det har sakte men sikkert blitt preget av vær og vind, og en oppussing utvendig var helt nødvendig. Et såpass stort prosjekt er kostbart for et lite idrettslag. Heldigvis har vi en hovedsponsor og en lokalbank som vet å ta ansvar for lokal utvikling.

Gjennom Sparebank1 Nord-Norge sitt samfunnsløfte ble det bevilget nok penger til at vi kunne gjennomføre renovering utvendig. Her ble bordkledning, lekter, papp og vindu revet og byttet ut med nytt. I tillegg ble hele huset malt.

Riving, maling, deponering, listing og foring ble gjort på dugnad. Men jobben med å sette inn nye vinduer, montering av vindsperre, lekter og bordkledning ble profesjonelt utført av System Hall AS ved Tommy Iversen.

Denne jobben kunne ikke blitt gjennomført uten støtte fra Sparebank1 Nord-Norge, tidenes entreprenør System Hall AS, særdeles gode priser og fantastisk service hos Byggmakker Flokkmann, gode priser på maling og utstyr fra Coop Prix Leirfjord, leie av container for deponering hos Leira Maskinstasjon AS og en fantastisk dugnadsgjeng fra hele Leirfjord.
Resultatet er at vi har fått et praktbygg på Leland Stadion.

Andre saker for deg