Det er ekstremt viktig at alle som har en rolle i forbindelse med avvikling av kamper i barne- og ungdomsfotballen leser igjennom hele denne informasjonen og setter seg godt inn i de ulike elementene. De som naturlig har en rolle er alle spillere, trenere, lagledere og foreldre/publikum.

Motstanderlag/gjester

Leirfjord IL Fotball vil til enhver tid forsøke å være så trofast som overhodet mulig til retningslinjene fra Norges Fotballforbund og helsemyndighetene.
Gjestende lag skal ha lister med navn på spillere og trenere som besøker anlegget vårt. Eventuelle gjester/tilskuere skal registrere seg ved ankomst til anlegget via vårt registreringsskjema.
Det betyr at alle gjestende lag som skal spille kamper på anlegget til Leirfjord IL selv må føre lister på alle spillere, trenere og lagledere.
Dersom det skulle oppstå en smittesituasjon hvor Leirfjord IL blir bedt om å levere besøkslister vil vi ta kontakt med lagleder på gjestende lag og be om disse listene.
I følge kravene skal gjestende lag oppbevare navnelister i 10 dager fra kamptidspunktet.

Garderober / Kiosk

Med bakgrunn i kravene til renhold for bruk av garderober vil garderobene og kiosken være stengt inntil videre. Toalett kan brukes unntaksvis og skal rengjøres med overflatedesinfisering etter bruk.

Baneinndeling

Det foregår kun en kamp på anlegget til enhver tid, men det kan forekomme trening i samme tidsrom.
Dersom det foregår trening og kamp på samme tidspunkt skal aktivitetene være godt adskilt. Minimum 2 meter mellom teknisk sone og treningsareal.
Plansjer med oversikt over beste inndeling av bane med soner for ulike typer kamper henger godt synlig på anlegget.

Begrensninger på anlegget

Det finnes begrensninger for hvor mange som totalt kan oppholde seg på anlegget. Pr 10.08.20 er dette antallet 200 personer totalt og maks totalt 50 personer på banen.
For å kunne sikre oss at vi ikke overstiger dette er det ønskelig at hvert lag stiller med så få tilskuere som mulig under kamp.

Nedenfor følger egne punkt og retningslinjer for hver enkelt rolle.

Mye av dette er rettet til våre egne lag og støtteapparat, men vi oppfordrer alle gjestende lag til å lese hele innholdet og ta del i den informasjonen som er relevant for dere.
For spørsmål rundt Leirfjord IL’s håndtering av koronasituasjonen, ta kontakt med leder fotball via fotball@leirfjordil.no eller leder i Leirfjord Idrettslag morten@leirfjordil.no.

Trenere / lagledere

Trenere skal sende kampveileder for Leirfjord IL til Lagleder hos gjestende lag minst et døgn før kampstart.
Alle kamper skal være registrert som et arrangement på Spond og hele kamptroppen skal være registrert som deltagende lag på arrangementet.
Alle kamper skal ha dedikert kampvert – Dette er en trener eller en foreldrekontakt. I beskrivelsen på Spond arrangementet skal det stå tydelig hvem som er trenere og hvem som er kampvert.
Eget publikum og foreldre/foresatte registrerer seg digitalt ved ankomst på Arenaen.  
Ved bortekamper skal også lagleder ha kontroll på alle som tilhører vår tropp. Dette innebærer navn på spillere, trenere, lagledere og sjåfører/publikum. Dette skal være registrert i Spond arrangementet.

Foreldre / Publikum

Alle tilskuere skal registreres for eventuell smittesporing.
For spillere som deltar på kamp registreres dette i SPOND-arrangement. Andre oppmøtte tilskuere skal registrere seg i Leirfjord IL sitt egen digitale skjema. Dette gjelder publikum for både hjemmelag og gjestende lag.
På alle banestørrelser vil det være definert et eget publikumsområde utenfor banen og det skal til enhver tid være minst to meter mellom publikum og banen/spillflaten.
Publikumsområde på Leland Stadion er utenfor gjerdet. Husk 1-metersregelen til hverandre.
Spillere kan kun oppholde seg på banen eller i innbyttersonen og kan aldri gå ut til publikumsområdet.
Når kampen er slutt bes publikum forlate anlegget så raskt og effektivt som mulig.

Spillere

Hvis du ikke føler deg i form skal du ikke møte til kamp. Gi beskjed til trener/lagleder så snart som mulig.
Husk 1-metersregelen når du er innbytter / ikke i spill.
Spillere kan oppholde seg enten på banen eller i innbyttersonen. Spillere kan ikke oppholde seg i publikumsområdet.

Dommer

Hovedansvaret for at vi følger koronareglene ligger hos trenere og lagledere (kampvert), men som dommer er det veldig fint om du hjelper til og følger med.
Ser du noe som ikke er riktig, for eksempel at spillere går til publikumsområde, at publikum ikke holder 1-metersregelen eller noe annet så gi beskjed til de det gjelder, eventuelt til Leirfjord IL sin trener/lagleder.

Koronavakt / Kampvert

Hvert lag som spiller kamp skal ha sin egen koronavakt / kampvert. Kampverten kan enten være en av trenerne, eller en annen voksen person som har fått oppdrag fra lagledelsen.
Denne må møte tidligere og ta på seg “kampvert-vest”. Vest henger i bua.
Kampverten skal før kamp oppholde seg ved parkeringsplassen og holde utkikk etter motstanderlag.
Når motstanderlaget ankommer skal kampverten føre laget raskeste vei til riktig bane og kontrollere at motstanderlaget har tilstrekkelig dokumentasjon på fremmøtte spillere og apparat. Publikum skal registreres i Leirfjord IL’s eget digitale registreringssystem.
Gi trener/lagleder på motstanderlaget en kort repetisjon på rutinene våre rundt publikumsområde osv.
Under kampen skal koronavakt / kampvert kontrollere antall tillatte personer til stede på banen (50). Gjelder spesielt der det avvikles trening og kamp i samme tidsrom. Minne på avstand mellom folk og generell gjennomføring i henhold til Fotballens Koronahåndbok.

Obligatorisk Koronoavettkurs for spillere fra 13 år og oppover

Alle som spiller i 13-årsklassen og oppover må gjennomføre Fotballens koronavettkurs. Spilleren vil ikke få anledning til å delta på kamp før kurs er bestått. Trenere på lagene dette gjelder har ansvar for at spillerne har dette på plass før kampstart.

Bortekamp (gjelder Leirfjord IL)

Det skal kun være 4 personer i en vanlig personbil ved kjøring til/fra kamp. Midtsete bak skal ikke benyttes og vi prøver å kjøre i faste grupper.
Vi sender færrest mulig spillere/foresatte på bortekamper for å begrense smitterisiko.
Alle spillere og foresatte skal være registrert i arrangementet på Spond slik at vi har full kontroll over hvem som er tilstede på kampen. Denne listen skal sendes inn til post@leirfjordil.no umiddelbart etter endt kamp. Kontroller om hjemmelaget har som rutine at de skal motta liste, eller om den bare skal oppbevares av oss i 10 dager.