Leirfjord IL Fotball har 8 aktive fotballag i aldersgruppen 6 til 15 år. Alle grupper skal etter planen starte opp med treninger i august 2020.

Hvert lag har et trenerteam på minst to trenere og en foreldrekontakt. Brev om krav til alle medlemmer ved trening og kamp sendes ut i forbindelse med oppstart av aktivitet og gjøres tilgjengelig på hjemmeside og Facebook-gruppe.

Klubben som sjef

 1. Klubben skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og fotballens koronavettregler, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette. Dette ivaretas i samarbeid mellom leder i hovedlaget, kommunelege og
 2. Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er trygg på at aktiviteten kan utøves i samsvar med fotballens koronavettregler. Dersom det avdekkes bevisste brudd på koronavettregler kan laget bli utestengt fra trening/kamper.
 3. Ledelsen i klubben i samarbeid med trenere evaluerer organisering og gjennomføring.
 4. Klubben skal merke anlegget med fotballens koronavettregler.

Ledelsen

Leirfjord Idrettslag har leder og nestleder, samt tett samarbeid med hovedlaget’s leder. Klubbens ledelse skal legge til rette for løsninger og utstyr som trengs for å kunne overholde helsedirektoratets og NFF’s krav til enhver tid. Trenere rapporterer direkte til leder i fotballgruppa, som igjen rapporterer til leder i hovedlaget.

Trenere

Trenerne har hovedansvar for en trygg gjennomføring av kamper og treninger i koronatiden i henhold til Fotballens koronavettregler.  Disse skal gjennomføres i henhold til Treningsveileder og Kampveileder.       

Foresatte

Foresatte til barn som er aktive i klubben er ansvarlige for å holde seg oppdatert på krav fra klubben og myndighetene. Foresatte skal til enhver tid holde seg oppdatert på Leirfjord IL Fotball på Facebook, eller vår hjemmeside leirfjordil.no og oppslåtte plakater på anlegget.

Videre skal denne klubbprotokollen med Treningsveileder og Kampveileder leses av alle foresatte. Disse deles ut, sendes ut via Spond, legges på hjemmesiden og i Facebook-gruppen.

Generell informasjon

En koronahåndbok har blitt presentert for alle klubbene som tilbyr barne- og ungdomsaktivitet i Norge av Norges fotballforbund. Denne håndboken baserer seg på den felles nasjonale smittevernsveilederen som Folkehelseinstituttet presenterte mandag 11. mai 2020. Håndboken beskriver alle de rammer og retningslinjer vi som klubb må forholde oss til når vi skal tilrettelegge for aktivitet. Her finner du håndboken som er utarbeidet av NFF: Link til Håndboken

Under har vi valgt å liste opp de viktigste punktene dere må forholde dere til i forbindelse med aktivitet i klubben vår:

 • Treningene gjennomføres alltid i henhold til gjeldende retningslinjer. Lagets trener skal alltid være oppdatert på disse. Gjeldende retningslinjer kommuniseres også på klubbens Facebookside: Leirfjord IL Fotball

Hjemmeside: Leirfjordil.no

 • Klubben har et ansvarlig styre og har videre valgt at disse personene kan nås for spørsmål om koronasituasjonen:
 • Hvert lag har en kontaktperson og denne ansvarlige for ditt lag finner du i SPOND-appen.
 • Ofte er det under den uformelle aktiviteten før, under og etter trening at vi har lettest for å glemme oss. Eksempelvis under transport, mens vi drikker vann eller mens vi strekker ut og prater med hverandre etter trening. Ikke vær redd for å si fra hvis noen kommer for nære.

Innkalling til trening og kamp vil bli gjort via Spond-appen. Treningstidene for de ulike lagene på Leland Arena er fast hele sesongen. (Nytt oppsett kommer for trening inne i Leirfjord-hallen)

Alle skal forholde seg til følgende:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer
  • All håndtering av utstyr knyttet til aktivitet, ikke baller, skal kun skje av ansvarlig for aktiviteten. Førstehjelpsutstyr skal følge den ansvarlige for aktiviteten.