Organisasjon

Styret hovedlag: 

Paul Kristian Johansen                           Leder

Tone Nyland                                         Nestleder

Bjørn Løkås                                          Kasserer

Anita Jørgensen                                    Sekretær

Ledere i undergruppene sitter også i hovedstyret. 


Styre fotball ungdom

Kjell Salamonsen                                  Leder

Henrik Breivik                                      Nestleder

Anita Jørgensen                                    Kasserer

Vegard Dypaune                                   Sekretær

Tina Olaisen                                         Materialforvalter


Styre ski

Birgit Johansen                                     Leder

Ronny Amundsen                                 Nestleder

Johnny Haldorsen                                 Kasserer

                                                          Sekretær

                                                          Materialforvalter
Styre teater                                        

Therese Johnsen                                 Leder

                                                         Nestleder

                                                         Kasserer
 
                                                         Sekretær

                                                         Materialforvalter

Siste aktiviteter

Ingen hendelser

Ønsker du å bli medlem i LIL?

Følg oss på Facebook