Klubbprotokoll

Leirfjord IL Fotball har laget en klubbprotokoll som beskriver alle rutiner rundt trening og kamp. Denne ligger tilgjengelig i sin helhet nedenfor, men under finner du lenker til et sammendrag av de forskjellige.
Disse vil oppdateres etterhvert som retningslinjer fra NIF og NNF endres.

Registreringsskjema kamp

Alle som skal se fotballkamp på Leland Stadion må registreres i dette skjema.
Opplysningene i skjema skal brukes ved eventuell smittesporing, og lagres kun i 10 dager.
Trenger du hjelp til å fylle dette ut, tar du kontakt med kampvert/koronavakt.